NAUJIENOS

  1. 2014-10-10 atnaujinti 2 - 4 klasių laikinųjų grupių sąrašai >>>
  2. 2014-10-10 atnaujinti 3 ir 4 klasių mokinių dalykų, dalykų modulių pasirinkimai >>>
  3. 2014/15 m. m. I pusmečio pastovus pamokų tvarkaraštis (nuo 2014-09-29) >>>
  4. Savianalizės anketa Savianalizės anketos pavyzdys (reikia užpildyti ir pristatyti kuruojantiems pavaduotojams iki 2014-09-05).

APIE INFORMACINĘ SISTEMĄ

Ši informacinė sistema - skirta Jonavos Senamiesčio gimnazijos pedagogams. Jos paskirtis teikti informaciją gimnazijoje dirbantiems mokytojams apie ugdymo procesą, vykstančius renginius, mokinių individualius ugdymo planus, mobilias grupes. Taip pat yra kaupiami mokytojų kvalifikacijos kėlimo duomenys, pateikiamos ilgalaikių ir trumpalaikių ugdymo planų bei kitokios formos. Jei Jūs nedirbate Jonavos Senamiesčio gimnazijoje, prašytume užverti šį langą.
Jei turite klausimų rašykite: s.brazauskas@senamiescio-g.lt